FAQ

Hieronder vindt u een lijst met alle FAQ.

Wanneer u het antwoord niet vindt, contacteer ons via support@motusresearch.io.

FAQ

Ondersteuning

Ja, u kunt contact met ons opnemen via support@motusresearch.io.

Ja. Op deze website vindt u meer informatie over MOTUS. Afhankelijk van de studie kan er ook een andere website zijn die meer details geeft over de specifieke studie.

Ja. Klik hier om de MOTUS instructievideo’s te bekijken.

Probeer de app opnieuw te installeren en uw smart device opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, neem dan contact op met MOTUS support via support@motusresearch.io.

De Assistent leidt u door het tijddagboek met meldingen die de stappen uitleggen die u moet nemen om een activiteit te registreren. De assistent is standaard actief, maar u kunt deze aan- of uitzetten door op het pictogram van de assistent te tikken of te klikken in de linkerbenedenhoek van uw tijddagboekscherm.

Controleer of u een actieve internetverbinding heeft. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met MOTUS support via support@motusresearch.io.

Onderzoeksteam

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en/of de spin-off hbits wordt onafhankelijk uitgevoerd. Wanneer een andere instelling een onderzoek via MOTUS uitvoert, dient deze onafhankelijkheid aangetoond te worden. Vaak maakt de Onderzoeksgroep TOR of hbits deel uit van het onderzoeksconsortium.

Een MOTUS-studie wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en/of hbits. Sommige studies worden uitgevoerd in samenwerking met andere instellingen, overheidsdiensten en onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel en andere universiteiten.

Studieopzet

U kunt deelnemen door aan te melden op de MOTUS web- of mobiele applicatie. Gebruik hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de uitnodigingsbrief of de e-mail die u hebt ontvangen. Zodra u zich aangemeld heeft, ziet u de taken binnen het onderzoek. Tik of klik op een taak en ga aan de slag.

Als u de webapplicatie wilt gebruiken, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek om aan de slag te gaan.

De taken binnen een studie zijn afhankelijk van de studie zelf. Typische taken zijn het invullen van vragenlijsten en het bijhouden van tijdsdagboeken. Het gebruik van sensoren om gegevens te verzamelen hangt af van uw toestemming.

De meeste studies worden volledig online gedaan, zonder de hulp van een interviewer. Alle taken verschijnen op uw Onderzoeksoverzicht. Als u hulp of ondersteuning nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar support@motusresearch.io of bellen met het telefoonnummer dat voor de studie is opgegeven, als dat beschikbaar is.

De studies vinden doorlopend plaats. Voor wetenschappelijke doeleinden verzoeken wij u vriendelijk om deel te nemen gedurende de periode die wij hebben aangegeven in de brief of e-mail die wij u hebben gestuurd.

Studies verschillen van elkaar omdat ze verschillende taken kunnen omvatten. Het invullen van een vragenlijst neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Het invullen van een tijdsdagboek neemt ongeveer 15 minuten per dag in beslag.

Deelnamerollen

Er zijn verschillende rollen mogelijk: individueel deelnemer zijn, deel uitmaken van een groep (bv. een huishouden of organisatie) of deel uitmaken van een onderzoekspanel.

Wanneer u als individu deelneemt, wordt u uitgenodigd om deel te nemen voor een eenmalige studie. Uw antwoorden worden geanonimiseerd na het verzamelen van de gegevens.

Wanneer u deelneemt als groepslid, neemt u deel in relatie tot andere groepsleden. Dit kan betekenen dat de onderzoekstaken synchroon lopen, maar ook dat gegevens tussen groepsleden kunnen worden uitgewisseld. Na de studie wordt de link tussen de leden bewaard, maar worden de gegevens geanonimiseerd.

Wanneer u deelneemt als panellid wordt/kan u in de toekomst worden uitgenodigd voor meer studies. Uw gegevens worden gepseudonimiseerd, zodat antwoorden die in het verleden zijn gegeven met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het BEHAVE-platform.

Studies kunnen worden uitgevoerd op individuele basis of op groepsniveau. Een voorbeeld is een groep die bestaat uit leden van een huishouden. Voor dit soort studies wordt een referentiepersoon aangesteld. De referentiepersoon begint de studie met het samenstellen van de groep.

In een huishoudonderzoek geven interacties tussen de leden van het huishouden informatie over het dagelijks leven. Voorbeelden zijn hoe mensen hun tijd samen doorbrengen of in relatie tot elkaar. Elke studie heeft zijn eigen criteria voor de inclusie van leden van het huishouden (bv. op leeftijd).

Niet per definitie. Groepsleden kunnen echter hun inloggegevens delen.

Nee, in principe kan niemand anders dan jij je gegevens zien.

Het doel is om alle groepsleden die in aanmerking komen op te nemen. Of ze in aanmerking komen, hangt af van de inclusiecriteria van de studie; deelname is echter vrijwillig. Alle inzichten zijn waardevol, dus we vragen groepsleden die kunnen deelnemen om dat te doen.

BEHAVE is een platform dat onderzoekspanels host en beheert.

MOTUS platform en methoden

MOTUS is een dataverzamelingsplatform ontwikkeld door de Onderzoeksgroep TOR (www.torvub.be) van de Vrije Universiteit Brussel (België) en de Spin-Off hbits (www.hbits.io). Afhankelijk van de studie wordt de respondenten gevraagd vragenlijsten en tijddagboeken in te vullen. Ook kunnen sensorgegevens worden verzameld. De respondenten nemen deel via een mobiele en/of een web app.

MOTUS maakt gebruik van vragenlijsten, tijddagboeken en sensoren om gegevens te verzamelen; voor het laatste is uw toestemming vereist.

Nee, dit is in het algemeen niet mogelijk. Afhankelijk van de studie zou het een optie kunnen zijn.

Een vragenlijst is een onderzoeksinstrument dat bestaat uit een reeks vragen waarmee wordt beoogd informatie te verzamelen bij een respondent. Een vragenlijst bestaat meestal uit een mix van gesloten vragen en open vragen.

Een tijddagboek is een onderzoeksinstrument dat de dagelijkse activiteiten registreert, en dat gewoonlijk wordt ingevuld gedurende een periode van 24 uur waarin u alle dagelijkse activiteiten noteert. Het registreren van een activiteit houdt in dat de begin- en eindtijd ervan worden genoteerd, of er op hetzelfde moment een andere activiteit plaatsvond, en andere informatie zoals waar de activiteit plaatsvond en met wie u de activiteit uitvoerde.

Administratieve gegevens bestaan uit reeds gekende informatie over iemand en kunnen voor of na het onderzoek worden samengevoegd/toegevoerd tot een dataset. Het gebruik van administratieve gegevens hangt af van uw toestemming of van ethische goedkeuring indien ze reeds voordien zijn verzameld.

Sensorgegevens zijn gegevens die worden verzameld door een apparaat dat analoge informatie detecteert en deze omzet in digitale gegevens. Deze sensoren kunnen fysieke elementen detecteren die verband houden met de activiteiten van een persoon, en de verzamelde gegevens worden geïnterpreteerd en gekoppeld aan het MOTUS-account van de respondent.

Bij panelonderzoek worden respondenten uitgenodigd voor meerdere onderzoeken. Panelleden staan het hergebruik toe van hun persoonsgegevens (d.w.z. persoonlijke informatie, contactgegevens) voor toekomstige uitnodigingen voor nieuwe onderzoeken. Zij staan ook het hergebruik toe van onderzoeksgegevens binnen de grenzen van een nieuw onderzoek.

Onderzoekstools

Ja. MOTUS is toegankelijk via gangbare web browsers. MOTUS ondersteunt alleen browsers die recent zijn bijgewerkt. Internet Explorer is geen ondersteunde browser. Let op: u heeft een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot MOTUS.

Ja. De MOTUS app is beschikbaar op smartphones en tablets met iOS en Android besturingssystemen. U kunt de MOTUS app vinden in de App Store of Google Play Store. Let op: u heeft een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot MOTUS.

Ja. U kunt de web app en de mobiele app door elkaar gebruiken op een willekeurig aantal apparaten. Let op: apparaten moeten een actieve internetverbinding hebben om uw gegevens te synchroniseren.

Ja. Ga naar de App Store en download MOTUS.

Ja. Ga naar de Play Store en download MOTUS.

Nee. MOTUS is niet beschikbaar voor smartphones en tablets met een Windows-besturingssysteem.

Toestelvereisten

Ja. Tijdens het gebruik van MOTUS is een internetverbinding nodig.

Er wordt een beperkte hoeveelheid data gebruikt om de gegevens naar de MOTUS-servers te versturen. Als u het dataverbruik tot een absoluut minimum wilt beperken adviseren wij u MOTUS alleen met een WiFi verbinding te gebruiken.

Ja. Zodra u een actieve internetverbinding hebt, worden de gegevens gesynchroniseerd. Dit geldt zowel voor de web app als de mobiele app.

Nee, u zult geen gegevens verliezen. Als u de app heeft verwijderd of opnieuw heeft moeten installeren, zullen alle gegevens direct weer verschijnen nadat uw apparaat(en) zijn gesynchroniseerd met onze servers. Let wel dat dit alleen geldt voor de gegevens die naar de MOTUS servers zijn gestuurd. U dient een actieve internetverbinding te hebben om uw gegevens te synchroniseren.

Nee, het is niet mogelijk om activiteiten offline te loggen. Uit optimalisatie- en veiligheidsoverwegingen slaat MOTUS geen gegevens op uw smart devices op zonder een actieve internetverbinding.

Ja. De MOTUS app houdt daar rekening mee.

Ja. Er zijn meerdere opties voor het loggen van activiteiten beschikbaar. Sommige deelnemers gebruiken de app time tracker van MOTUS om activiteiten real-time te loggen, terwijl anderen activiteiten onmiddellijk loggen en de vereiste gedetailleerde informatie op een later tijdstip invullen. Er zijn ook deelnemers die er de voorkeur aan geven om een aantal keer per dag een reeks activiteiten te loggen.

Probeer de app te vinden via deze links voor iOS of Android. De app stores tonen de apps die geïnstalleerd kunnen worden op de versie van uw smart device. Als uw apparaat niet is bijgewerkt of te oud is, is de app mogelijk niet voor u beschikbaar.

De app is met succes getest voor Android-apparaten met versie 7 en hoger. Voor Apple-apparaten (iOS-besturingssystemen) is versie iOS 12.0 of hoger vereist.

Als u de app op uw smartphone installeert, wordt u alleen om toestemming gevraagd voor het versturen van pushberichten. Andere toestemmingen, bijv. toegang tot uw camera of uw locatie, worden door de app op geen enkel moment gevraagd. Android en iOS kunnen camera- of locatietoegang standaard in hun app-toestemmingslijsten opnemen. De app voor tijdgebruik heeft echter uitdrukkelijk geen toegang tot deze functies en maakt geen gebruik van deze functies.

App gebruik

U kunt deelnemen door aan te melden op de MOTUS web- of mobiele applicatie. Gebruik hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de uitnodigingsbrief of e-mail die u hebt ontvangen. Zodra u aangemeld bent, ziet u de taken binnen het onderzoek. Tik of klik op een fase en ga aan de slag.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de functie “Wachtwoord vergeten?” gebruiken door uw gebruikersnaam in te voeren. U ontvangt dan een e-mail en u kunt een nieuw wachtwoord instellen.

U vindt de functie “Wachtwoord vergeten?” zowel op het inlogscherm van de smartphone-app als op de inlogpagina van de browser. Als u verdere ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met support@motusresearch.io. U vindt de contactgegevens hier.

Dit gebeurt automatisch. MOTUS zal u informeren over de voltooiing van een fase en wanneer de volgende fase beschikbaar is.

U kunt uw e-mailadres op elk moment wijzigen in het menu van de app.

Nee. Een wijziging van uw gegevens na het verzenden van de gegevens van een vragenlijst is niet mogelijk. U kunt uw gegevens nog wel bekijken door op het oogsymbool naast het enquête-onderdeel te klikken, maar u kunt ze niet meer wijzigen. U kunt dit ook herkennen aan het feit dat het ingevulde deel van de studie in het grijs is weergegeven.

Klik hier om naar de handleiding te gaan.

Klik hier om naar de handleiding te gaan.

Ja, maar wij raden aan de webapplicatie te gebruiken om de vragenlijsten te beantwoorden.

MOTUS laat u weten wanneer het tijd is om te beginnen met het invullen van uw tijddagboek.

Dit is aan u. Er zijn meerdere opties voor het loggen van activiteiten beschikbaar. Sommige deelnemers gebruiken de app time tracker van MOTUS om activiteiten real-time te loggen, terwijl anderen activiteiten onmiddellijk loggen en de vereiste gedetailleerde informatie op een later tijdstip invullen. Er zijn ook deelnemers die de voorkeur geven aan het loggen van een reeks activiteiten een paar keer per dag.

Wij beperken het tijddagboek tot de registratie van één nevenactiviteit om te voorkomen dat wij u overvragen, maar tegelijkertijd toch een fijnmazig databestand hebben om de samenleving zo goed als mogelijk te kunnen begrijpen. Als u moet kiezen, kies dan de nevenactiviteit die u het belangrijkst vindt.

Neem contact op met MOTUS support via support@motusresearch.io.

Ja, maar wij raden dit niet aan. Als u toch uw tijddagboek opnieuw wilt opstarten, neem dan contact op met MOTUS support via support@motusresearch.io.

Om wetenschappelijke redenen vragen wij u het tijddagboek te starten op het moment dat wij gecommuniceerd hebben.

Dit zou niet mogen gebeuren. Probeer af te melden en opnieuw aan te melden, en indien nodig, de app te verwijderen en opnieuw te installeren. Als dit niet werkt, neem dan contact op met support@motusresearch.io.

Communicatie

Er zijn drie manieren waarop u voor een onderzoek kunt worden uitgenodigd, één daarvan is een uitnodiging per brief. Gedurende uw deelname aan de studie sturen wij geen brieven. Wij communiceren met u via e-mail en/of berichten.

Ja. MOTUS zal u e-mails sturen om u te informeren en te herinneren aan de onderzoeksfasen die u moet doorlopen.

Ja, maar het hangt van de studie af of de berichten actief zijn of niet.

Om u er bijvoorbeeld aan te herinneren dat u uw activiteiten tijdens uw registratiedagen in het dagboek moet registreren, sturen wij af en toe pushberichten of e-mails. U ontvangt geen berichten of reclame van ons buiten uw deelname aan onze studie. Berichten zijn niet absoluut noodzakelijk om de app te laten werken en deel te nemen aan de studie. Daarom kunt u, als u geen berichten wilt ontvangen, deze ook uitzetten in het menu van de app.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uitgenodigd te worden voor een MOTUS-studie. Soms wordt de uitnodiging per brief of per e-mail verstuurd. Andere keren is het mogelijk om uzelf via een website in te schrijven om een uitnodiging te ontvangen.

Controleer a.u.b. uw Spam- of Promotiemap voor het geval uw e-mailuitnodiging in deze mappen verloren is gegaan. Als u hem nog steeds niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen via support@motusresearch.io.

Er zijn 2 manieren om u uit te schrijven: Tik of klik op de link Uitschrijven die u vindt in de e-mails die we u hebben gestuurd. Ga naar Mijn instellingen onder het hoofdmenu van de app en schakel ‘E-mails’ uit.

Hoewel u zich op elk moment kunt uitschrijven, raden we dit niet aan omdat MOTUS u niet kan informeren of herinneren aan de resterende onderzoeksfasen van deze studie.

Controleer uw map met ongewenste e-mails, spam of reclame. Als u de e-mail daar niet kunt vinden, neem dan contact met ons op via support@motusresearch.io.