Handleiding tijdsregistratie

HOE REGISTREER IK MIJN ACTIVITEITEN?

De tijdslijn is het startpunt om nieuwe activiteiten te registreren en indien je een activiteit wenst aan te passen. 

AFBEELDING: LEGE TIJDSLIJN - WEBAPP 

Om de tijdsregistratie te starten, klik je op 'Nieuw'. Je zal zien dat de begintijd van jouw eerste activiteit op 4 uur 's morgens (04:00) staat. Dit uur kan je niet aanpassen. De reden waarom is dat we zo alle leerkrachten kunnen laten starten op hetzelfde moment van de dag.

Iedereen start 's morgens om 04:00 (op hun startdag). Dit is om de vergelijkbaarheid te garanderen.

De eindtijd kun je wel aanpassen.... en laat ons nu veronderstellen dat we om 4 uur 's morgens nog lekker liggen te slapen, maar dat we er wel om 06:39 uit moesten om ons klaar te maken voor het werk. Je klikt op de eindtijd (die op de huidige kloktijd staat) en ja past deze aan naar 06:39. Hiervoor gebruik je je vinger of muis om de tijd juist te zetten.  

AFBEELDING: START- EN EINDTIJD VAN EEN ACTIVITEIT - WEBAPP 

Vervolgens ben je klaar om jouw eerste activiteit (hoofdactiviteit) in te geven. Dit is dus slapen. Je vindt de activiteit onder "Persoonlijke verzorging, slapen, eten en drinken". Hierna kun je nog een tweede (nevenactiviteit) activiteit ingeven of 'Ik deed niets anders' aanklikken. 

AFBEELDING: ACTIVITEITENLIJST - WEBAPP 

Hierna volgen nog enkele contextvragen. De contextvragen zijn afhankelijk van de activiteit die heeft aangegeven als hoofdactiviteit. Bijvoorbeeld; wanneer je 'Lesgeven: doceren, demonstreren, vertellen, ...' aanduidt, dan zal je volgende extra vragen krijgen: 'Waar was u?', 'Met wie deed u deze activiteit?', 'Heeft u hierbij gebruik gemaakt van één van de volgende devices? Zo ja, welke?', en 'Op een schaal van 1 tot 7, hoeveel voldoening gaf deze activiteit u?'. 

AFBEELDING: CONTEXT - WEBAPP 

Wanneer je alle contextvragen hebt ingevuld, kan je de activiteit opslaan. Deze verschijnt vervolgens in de tijdslijn.

AFBEELDING: TIJDSLIJN - WEBAPP IS JE ACTIVITEIT NOG NIET AFGELOPEN?

Absoluut, naast deze vorm van registreren, kun je ook je eigen tijd 'tracken' door de knop onder de begintijd te verschuiven (de knop wordt oranje). Je krijgt dan de tijd te zien dat je activiteit reeds loopt.

Vervolgens selecteer je net als voorheen je hoofdactiviteit en nevenactiviteit, inclusief de bijbehorende vragen.

Wanneer je verschillende activiteiten na elkaar op deze manier wenst te registreren, dan zal je zien dat je eerst een overzicht krijgt van de vorige activiteit.  

AFBEELDING: LOPENDE ACTIVITEIT - WEBAPP   HOE PAS IK MIJN ACTIVITEIT AAN?

Door in de tijdslijn op de activiteit te klikken, krijg je een overzicht van je activiteit en kan je bepaalde elementen gaan aanpassen.

HOE ROND IK HET DAGBOEKJE AF?

Het dagboekje zal zelf aangeven wanneer de 7 registratiedagen voorbij zijn. Wanneer de tijdsregistratie volledig is, krijg je een pop-up scherm met gefeliciteerd. Je kan de tijdsregistratie afronden, of teruggaan naar de tijdslijn om nog eventuele aanpassingen aan te brengen.

IS ER EEN LIJST MET ACTIVITEITEN?

Neem rustig de tijd om eens door de activiteitenlijst te gaan. Dit kan via het scherm wanneer je een activiteit probeert te registreren, maar je kan ook de lijst raadplegen via deze hier.Je zult zien dat het veel minder tijd inneemt dan het lezen van deze handleiding.

What is the MOTUS Research Platform?

The MOTUS Research Platform hosts MOTUS Researches, divided over many scientific disciplines, policy domains, and business strategies. Overall, MOTUS Researches are studies with a strong emphasis on human behaviour and the context in which it takes place to get a better understanding of current and future behaviour.