Uw persoonlijke onderzoekspagina

Je persoonlijke onderzoekspagina is je toegang tot de MOTUS onderzoeken waarvoor je uitgenodigd bent of waaraan je wenst deel te nemen. Je kan je onderzoeksoverzicht bereiken door je aan te melden voor het MOTUS onderzoeksplatform. Aanmelden betekent niet dat je onmiddellijk van start gaat met je onderzoek.

Je aanmelden houdt in dat je alle informatie over een bepaald onderzoek kan inkijken, de FAQ’s kan nalezen, de privacy informatie kan opzoeken en de contactgegevens kan bekijken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat je bent aangemeld op het MOTUS onderzoeksplatform, kom je op je persoonlijke onderzoekspagina terecht. Je huidige onderzoeken staan horizontaal gerangschikt bovenin het scherm. Door op één van de onderzoeken te klikken, krijg je een korte omschrijving van het onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek zie je daar ook een oranje info-button. Door er op te klikken opent er zich een extra scherm met meer informatie over het onderzoek.

Hoe start/ga ik verder met een onderzoek?

Je kan een onderzoek starten, of er mee verdergaan door te klikken op een onderzoekstaak links van het scherm. De onderzoekstaak zal starten of verdergezet worden vanop het moment dat je vorige keer de studie verliet.

Wat als ik meer informatie wens?

Zijn al je vragen niet beantwoord? Wens je meer informatie? Gelieve de onderzoeksmanager te contacteren via de contactgegevens aanwezig in de omschrijving van het onderzoek.

Wat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.