Privacy

We zijn op elke moment toegewijd aan het respecteren, garanderen en beschermen uw privacy en anonimiteit. Zodoende dragen we er zorg voor dat elk MOTUS onderzoek in regel is met de privacywetgeving van het land waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.

Privacy en anonimiteit

Alle data die verzameld wordt binnen het kader van een MOTUS onderzoek zullen enkel kunnen gebruikt worden binnen de doelstellingen van het onderzoek. Je kan deze omschrijving op elk moment consulteren op de onderzoekspagina (beschikbaar na aanmelding). Uw data zijn vertrouwelijk en worden anoniem opgeslagen. Op geen enkel moment tijdens het onderzoeksproces kunnen uw data gekoppeld worden met uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Bescherming van contactinformatie

Uw contactgegevens zijn enkel toegankelijk voor de onderzoekers die verantwoordelijke zijn voor het verloop en de opvolging van het MOTUS onderzoek waarvoor u deelneemt tijdens de periode van het onderzoek. Bijkomend, uw contactgegevens zullen enkel gebruikt worden binnen het kader van een welbepaald MOTUS onderzoek om u te voorzien met de hoogst noodzakelijke informatie en berichtgeving (bv. het toesturen van een nieuw wachtwoord, het verzenden van een herinnering, …). Wanneer je toetreedt tot het MOTUS onderzoekspanel om deel te nemen aan toekomstige onderzoeken, dan stem je er mee in dat de onderzoeksmanager van MOTUS je contactgegevens mag gebruiken om je uit te nodigen voor een nieuw MOTUS onderzoek.


Wat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.