Voetgangerszone Brussel

Brusselse binnenstad, voetgangerszone en levensstijlen

We zoeken deelnemers voor een nieuw project over de voetgangerszone in het centrum van de stad, gelegen aan de Anspach laan.

Dit interessante onderzoek bestudeert hoe burgers de veranderingen in de stad ervaren.

Om tot representatieve resultaten te komen, is het belangrijk dat niet alleen regelmatige gebruikers van de voetgangserszone deelnemen, maar ook mensen die maar af en toe gebruik maken van de voetgangerszone, of zelf zij die er helemaal niet mee in aanraking komen.

Omwille van deze reden vragen we uw deelname aan dit innovatieve onderzoek. Laat ons Brussel samen ontdekken!

Doel van de studie

Met deze studie willen we onderzoeken welke invloed de voetgangerszone heeft op het dagelijkse leven van zijn (niet-)gebruikers. 

We gebruiken deze gegevens om beleidsmakers te adviseren in beleidsdomeinen als mobiliteit, werkgelegenheid, culturele actviteiten, winkelervaring, vrije tijd, toerisme, leefomgeving, … .

Focus op activiteiten en ervaringen

De doelstelling van het onderzoek is om de meerwaarde van de voetgangerszone in kaart te brengen. Hiervoor kijken we naar de activiteiten en belevingen van mensen in hun interactie met de voetgangerszone. Om deze activiteiten en belevingen op een eenvoudige manier te vatten, werd de MOTUS-app ontwikkeld. Gebruikmakend van de applicatie vragen we u om uw tijd te noteren en uw toestemming te geven om uw locatie te tracken wanneer u de voetgangerszone bezoekt.

Verloop van het onderzoek

De deelname aan de studie verloopt in verschillende stappen. De MOTUS-app zal u doorheen het onderzoek begeleiden. Er zijn in totaal 4 stappen:

Stap 1: Start vragenlijst

    Vragen met betrekking tot uw contactgegevens, uw werkprofiel en uw eerder(e) bezoek(en) aan de voetgangerszone worden gesteld.

Stap 2: Tijdsregistratie en locatie tracking

    Gedurende deze twee weken vragen we om uw tijdsgebruik in ruime categorieën te noteren (bv. ‘rusten’, ‘verplaatsen’, ‘werken’, enz). Deze taak neemt minder dan 15 minuten per dag in beslag. Tijdens deze         periode registreert een locatie tracker wanneer u in de voetgangerszone bent. In dat geval kan u extra vragen met betrekking tot het gebruik van de voetgangerszone krijgen. De app zal ook uw traject in de voetgangerszone vastleggen.

Belangrijk: uw toestel zal toestemming voor MOTUS vragen om uw locatie te kunnen tracken. Gelieve dit te aanvaarden. Buiten de voetgangerszone zal deze functie uw bewegingen niet tracken en na de studie wordt deze functie inactief.

Stap 3: Vragenlijst na 2 weken

    Enkele vragen over uw interactie met de voetgangerszone gedurende de voorbije 2 weken komen aan bod.

Stap 4: Achtergrond locatie tracking

    Gedurende een bijkomende periode van twee weken trackt de MOTUS-app op de achtergrond uw bewegingen binnen de voetgangerszone. Er worden geen extra vragen gesteld.

MOTUS-app

De MOTUS-app voor mobiele toestellen werd ontwikkeld door de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel.

Om deel te nemen dient u de applicatie te downloaden vanuit de app stores:

    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.byteworks.motus

    iOS: https://itunes.apple.com/be/app/motus-zap-vub/id956934466?mt=8

U heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig om te kunnen deelnemen aan de studie.

Privacy en dataopslag

Door deel te nemen aan deze studie verklaart u zich akkoord dat uw gegevens binnen de doelstellingen van het project van het Brussels Studies Institute’s Centre Observatory (BSI-BCO) gebruikt kunnen worden.

Onderzoekers kunnen u contacteren voor meer informatie of wanneer iets niet duidelijk is. Op elk moment kan u aangeven om niet verder meer gecontacteerd te worden.

Na het project worden alle data geanonimiseerd en zal er geen enkele link meer bestaan tussen uw data en uw persoonlijke gegevens.

Uw data worden bewaard op een beschermde server, er worden geen (persoonlijke) gegevens gedeeld met externe partijen.

Partners en sponsor van het project

Dit onderzoek naar de Brusselse voetgangerszone onder leiding van de Onderzoeksgroep TOR (VUB), wordt uitgevoerd door het Brussels Studies Institute’s Centre Observatory BSI-BCO. Het observatiecentrum bestudeert de ontwikkeling van de Brusselse binnenstad. De studie wordt gefinancierd door het Forum Vies Mobiles.

Contactgegevens onderzoekers

De onderzoekers verantwoordelijke voor het project zijn:

Joeri Minnen – Research Group TOR – Vrije Universiteit Brussel - Joeri.Minnen@vub.be– 0497/18.95.03 – Nederlands/Engels

Gabrielle Fenton – BSI-BCO – Université Saint Louis – gabrielle.fenton@usaintlouis.be– 0486/33.87.29 – Frans/Engels

Quentin Letesson – BSI-BCO – Université libre de Bruxelles – quentin.letesson@ulb.ac.be– 0486/40.21.82 – Frans/EngelsWat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.