MOTUS Research Platform

Wat staat er achter MOTUS?

MOTUS werd ontwikkeld binnen de onderzoeksinfrastructuur van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en werd een eerste maal gebruikt om een grootschalige tijdsbestedingsonderzoek in 2013 uit te voeren onder de Vlaamse bevolking. Daarna volgde nog verschillende andere onderzoeken. Het software platform ondersteunt een stapsgewijze ontwikkeling van nieuwe onderzoeken waarbij het aanmaken van vragenlijsten, tijddagboekjes en het bepalen van communicatie samenvloeien in een geautomatiseerde onderzoeksflow. Momenteel is het onderzoeksplatform beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek via (al dan niet in combinatie) een webapp en een mobiele app, eventueel in combinatie met wearables en andere geconnecteerde toestellen die de context van het dagelijks handelen verder kunnen inkleuren.


Wie staat er achter MOTUS?

Het idee achter de MOTUS software en het MOTUS onderzoeksplatform is ontstaan door drie onderzoekers van de Onderzoeksgroep TOR. Joeri Minnen voert sinds 15 jaar methodologische onderzoek uit naar tijdsbestedingsonderzoek en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de verdere ontwikkeling van het onderzoeksplatform. Ignace Glorieux is één van de meest toonaangevende academici naar de sociologie van tijd, is voorzitter van de International Association for Time Use Research (IATUR vzw) en is actief aanwezig in de media wanneer tijdsgerelateerde onderwerpen aan bod komen. Theun Pieter van Tienoven ronde recent zijn doctoraat of naar dagelijkse routines en het belang van temporele structuren en focust zich op de valorisatie van de tijdsbestedingsdata. De drie onderzoekers bundelen hun krachten binnen hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel.


Wie kan MOTUS gebruiken?

De MOTUS software staat ten dienste van een brede waaier aan academische, (semi-) gouvernementele en commenciële doeleinden. Het kan gebruikt worden voor de studie van sociaal gedrag, tijdsgebruik, sociaal beleid, gezondheid, werklast, jobtevredenheid, of gebruikersgedrag. Over het algemeen, iedereen die geïnteresseerd is in het werkelijk begrijpen van het menselijk gedrag door de studie van de sociale, temporele en ruimtelijke context van het dagelijkse leven, kan gebruik maken van de MOTUS software om een onderzoek te ontwikkelen.

Interesse om de MOTUS software te gebruiken? Contacteer ons.

Wat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.