Ik ben uitgenodigd voor een studie

Aanmelden

Klik op 'AANMELDEN' en geef je gebruikersnaam en wachtwoord in dat je ontvangen hebt bij de uitnodiging voor het onderzoek. Een nieuwe klik op 'AANMELDEN' brengt je naar je eigen onderzoekspagina waarop alle onderzoeken staan waarvoor je uitgenodigd of betrokken bent.


Aanpassen persoonlijke instellingen

Je hebt toegang tot je persoonlijke instellingen na het klikken op de drie horizontale strepen links bovenaan het scherm van je persoonlijke onderzoekspagina. De menu die verschijnt geeft je drie opties: teruggaan naar de onderzoekspagina, toegang tot je persoonlijke instellingen, en om af te melden. Na toegang tot je persoonlijke instellingen kan je je wachtwoord resetten of je profiel aanpassen. Vergeet niet om je nieuwe settings op te slaan voor je de pagina verlaat. Door te klikken op de drie horizontale strepen kan je terugkregen naar het onderzoeksoverzicht, of eens aangemeld door de klikken op ‘Onderzoek’ in het menu bovenaan.

Wij zijn gehouden tot het beschermen van je persoonlijke informatie die je ingegeven hebt op je profielpagina.

Van start gaan

(en verdergaan van waar je gestopt bent)

Wanneer je bent uitgenodigd voor één of meerdere onderzoeken dan vindt je deze onderzoeken bovenaan de onderzoekspagina. Wanneer je klikt op een onderzoek krijg je een korte omschrijving van het onderzoek en kan je starten of verdergaan met de onderzoekstaken die links op het scherm vermeld zijn. Wanneer je voor één onderzoek bent uitgenodigd zal je onmiddellijk een korte omschrijving zien en de mogelijkheid om het onderzoek te starten of er mee verder te gaan. Meer details en instructies over een onderzoek kunnen opgevraagd worden door te klikken op de hyperlinks in de korte onderzoeksomschrijving op je persoonlijke onderzoekspagina.

Zorg er voor dat je alle informatie opslaat voor het verlaten van het onderzoek, het sluiten van de webpagina of het afmelden.

Privacy en anonimiteit

We zijn op elke moment toegewijd aan het respecteren, garanderen en beschermen van jouw privacy en anonimiteit. Zodoende dragen we er zorg voor dat elk MOTUS onderzoek in regel is met de privacywetgeving van het land waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.

Alle data die verzameld worden binnen het kader van een MOTUS onderzoek zullen enkel kunnen gebruikt worden binnen de doelstellingen van het onderzoek. Je kan deze omschrijving op elk moment consulteren op de onderzoekspagina (beschikbaar na aanmelding). Jouw data zijn vertrouwelijk en worden anoniem opgeslagen. Op geen enkel moment tijdens het onderzoeksproces kunnen jouw data gekoppeld worden met jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming.

Jouw contactgegevens zijn enkel toegankelijk voor de onderzoekers die verantwoordelijke zijn voor het verloop en de opvolging van het MOTUS onderzoek waarvoor je deelneemt tijdens de periode van het onderzoek. Bijkomend, jouw contactgegevens zullen enkel gebruikt worden binnen het kader van een welbepaald MOTUS onderzoek om jou te voorzien met de hoogst noodzakelijke informatie en berichtgeving (bv. het toesturen van een nieuw wachtwoord, het verzenden van een herinnering, …). Wanneer je toetreedt tot het MOTUS onderzoekspanel om deel te nemen aan toekomstige onderzoeken, dan stem je er mee in dat de onderzoeksmanager van MOTUS je contactgegevens mag gebruiken om je uit te nodigen voor een nieuw MOTUS onderzoek.

Op geen enkel moment gedurende het onderzoeksproces kunnen je onderzoeksdata gekoppeld worden met je persoonlijke gegevens zonder je toestemming.


Wat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.