Handleiding tijdsregistratie

HOE REGISTREER IK MIJN ACTIVITEITEN?

De tijdslijn is het startpunt om nieuwe activiteiten te registreren en indien je een activiteit wenst aan te passen. 

AFBEELDING: LEGE TIJDSLIJN - WEBAPP Om de tijdsregistratie te starten, klik je op 'Nieuw'. Je zal zien dat de begintijd van jouw eerste activiteit op 4 uur 's morgens (04:00) staat. Dit uur kan je niet aanpassen. De reden waarom is dat we zo alle verpleegkundigen kunnen laten starten op hetzelfde moment van de dag.

Iedereen start 's morgens om 04:00 (op hun startdag). Dit is om de vergelijkbaarheid te garanderen.

De eindtijd kun je wel aanpassen.... en laat ons nu veronderstellen dat we om 4 uur 's morgens nog lekker liggen te slapen, maar dat we er wel om 06:39 uit moesten om ons klaar te maken voor het werk. Je klikt op de eindtijd (die op de huidige kloktijd staat) en ja past deze aan naar 06:39. Hiervoor gebruik je je muis of touchpad om de tijd juist te zetten.  

AFBEELDING: START- EN EINDTIJD VAN EEN ACTIVITEIT - WEBAPP 


Vervolgens ben je klaar om jouw eerste activiteit (hoofdactiviteit) in te geven. Dit is dus slapen. Je vindt de activiteit onder "Persoonlijke verzorging, slapen, eten en drinken". Hierna kun je nog een tweede (nevenactiviteit) activiteit ingeven of 'Ik deed niets anders' aanklikken. 

AFBEELDING: ACTIVITEITENLIJST - WEBAPP 


Hierna volgen nog enkele contextvragen. De contextvragen zijn afhankelijk van de activiteit die heeft aangegeven als hoofdactiviteit. Bijvoorbeeld; wanneer je 'Bevorderen van lichamelijk comfort' aanduidt, dan zal je volgende extra vragen krijgen: 'Waar was u?', 'Met wie deed u deze activiteit?', 'Heeft u hierbij gebruik gemaakt van één van de volgende devices? Zo ja, welke?', en 'Op een schaal van 1 tot 7, hoeveel voldoening gaf deze activiteit u?'. 

AFBEELDING: CONTEXT - WEBAPP