Over ons

De MOTUS software is het resultaat van vele jaren ervaring in de studie van het menselijk gedrag via tijdsbestedingsonderzoek door de Onderzoeksgroep TOR, Departement Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Over de Onderzoeksgroep TOR

De Onderzoeksgroep TOR of TOR in het kort werd opgericht in 1982 als een groep gewijd aan de studie van tijdsbesteding en temporele structuren van de huidige samenleving. Sindsdien voert TOR fundamenteel en toegepast onderzoek uit en bouwde ze expertise op door de verzameling van een groot aantal databases, het afstuderen van een grote groep doctoraatsstudenten, en het verrichten van verschillende overheidsopdrachten.


Visie

In een wereld waarin we steeds meer digitale sporen achterlaten, van Wifi aanmeldingen tot aankopen via getrouwheidskaarten en van Internet zoekopdrachten tot het gebruiken van elektronische poortjes aan de gym, moeten we er ons van bewust zijn dat al deze gegevens niet meer zijn dan een simpele blik op het dagelijkse leven. Zonder dat deze gegevens geplaatst worden in zijn sociale, temporele, ruimtelijk en omgevingscontext is het heel moeilijk om het dagelijkse gedrag van mensen te gaan begrijpen, verklaren en veranderen.


Missie

De MOTUS software geeft onderzoekers en vele anderen de mogelijk om een onderzoek op te zetten dat volledig gericht is op het beantwoorden van de onderzoeksvraag en dit binnen de sociale, temporele, ruimtelijke en omgevingscontext van het dagelijkse gedrag, aangevuld met informatie komende van wearables, sensoren en andere gekoppelde devices.


Wat is het MOTUS onderzoeksplatform?

Het MOTUS onderzoeksplatform omvat MOTUS onderzoeken gespreid over meerdere wetenschappelijke onderzoeksdomeinen, disciplines, beleidsdomeinen en ondernemingsstrategieën. Over het algemeen hebben MOTUS onderzoeken een sterke link met het menselijk gedrag en de context waarbinnen we handelen om zo een beter beeld te krijgen van huidig en toekomstig gedrag.